2017-жылдын 13-декабрында саат 14-00дө акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу өтөт
Материал менен бөлүшүү
Жарыяланган: 2017-ж. 12-декабрь

Урматтуу "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын акционерлери!

2017-жылдын 13-декабрында саат 14-00дө акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу боло тургандыгын билдиребиз.

Күн тартиби:

1. Эсептөө комиссиясынын курамы жөнүндө.

2. "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.

3. "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын директорлор кеңеши жөнүндө" Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.

4. 2017-жылга карата Коомдун жылдык бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө.

5. Көз карандысыз аудиторду бекитүү жана аудитордун кызматынын акысынын өлчөмү жөнүндө.

6. Коомдун директорлор кеңешинин курамынын өзгөрүшү жөнүндө.

 

Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч., 2/1

Материал менен бөлүшүү