Байланыштар
Материал менен бөлүшүү

Керектөөчүлөрдү колдоо борбору: 1980, (0312) 61-11-69

Диспетчердик кызмат: 56-85-58, факс: 56-85-60

Пломбалоого, квартирадагы суу эсептегичтерди оңдоого жана өткөрүп берүүгө табыштамаларды кабыл алуу үчүн телефон: 61-11-69

Борбордук эксплуатациялык район  (1-участок):  36-57-19
Борбордук эксплуатациялык район  (2-участок): 30-07-67
Түштүк  эксплуатациялык район  (1-участок): 51-06-22
Түштүк  эксплуатациялык район  (2-участок): 21-74-06

Жылуулук энергиясын Сатуу борбору:

61-11-69, факс: 61-13-42 

Бишкек шаары, Москва көчөсү, 160

Борбордук райондун абоненттик бөлүмү: 

36-59-40, 36-59-39 (Борбордук  участок) Бишкек шаары, Лермонтов көчөсү, 2А

61-07-63, 61-07-54 (Батыш участогу) Бишкек шаары, Москва көчөсү, 160

Түштүк райондун абоненттик бөлүмү: 38-65-13, 38-62-93,

38-66-32, 38-61-12,38-61-21,38-63-53

Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 99

Email: info@teploseti.energo.kg, info@teploseti.kg
Факс: +(996) 312 59-14-56
Бишкек шаары, Жукеев-Пудовкин көчөсү, 2/1

Материал менен бөлүшүү