Электрондук кабылдама
Материал менен бөлүшүү
  1. Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн электрондукка былдаматүзүлгөн, ага ар бир жаранөздөрүнүн суроолорун жөнөтө алат.
  2. Арыз ээси электрондук кайрылуусунда КыргызРеспубликасынын 2007-жылдын 4-майындагы “Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө” №67 мыйзамынын 6-беренесинин 2-пунктуна ылайыкаты-жөнүн, телефон номерин (үй, чөнтөк же жумушунун), жашагандарегин (ага электрондук кайрылуу каралыпчыккандан кийин жазуутүрүндөжоопкайтарылат) сөзсүз көрсөтүүгө тийиш.
  3. Арыз ээси электрондук кайрылуусунда кайрылуусунун маңызын жана далилдерин баяндоого тийиш (зарылчылыкка жараша бар документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө керек).
  4. Мамлекеттик орган электрондук кайрылууларды Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 15-июлундагы “Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” №144 мыйзамынын 7-беренесине ылайык төмөнкүдөй учурларда карабай коюуга укуктуу:

    • Туура эмес лексикалар жана кемсинтүүчү айтымдар болсо;
    • Иштеп жаткан мамлекеттик түзүлүштү жоюуга жана улуттар аралык жана диндердин ортосунда жаңжал чыгарууга чакырык ташталса;
    • Арыз ээси байланыш телефондорун (үй, уюлдук же жумуш), жашаган жеринин дарегин (ага электрондук кайрылуу каралып чыккандан кийин жазуу түрүндө жооп кайтарылат) көрсөтпөсө.

Кайрылуу жасоо

Көңүлбуруңуз! Бардык боштук тартол турулууга тийиш!Сөзсүз туура e-mail даректи көрсөтүңүз. Алдарекке кайрылууңуздун статусу жөнүндө билдирүү келет. Урматтуу колдонуучулар – каттын көчүрмө сүнтөмөндө берилген реквизиттер менен бирге info@teploseti.kg дарегине жөнөтсөңүздөр болот.

Материал менен бөлүшүү