Тейлөө аймагы
Материал менен бөлүшүү
“Бишкекжылуулуктармагы” ААК калкты жана өндүрүштүк объекттерди жылуулук менен камсыз кылат. Ишкананын тейлөө аймагын көрүү жана жүктөп алуу үчүн төмөндөгү сүрөттү басыңыз.
 
Теплосети

1-сүрөт. “Бишкек ш. жылуулук менен камсыздоо схемасы”.

Теплосети

2-сүрөт. “Бишкек ш. буу менен камсыздоо схемасы”.
 
 
 
3-сүрөт. “Бишкек ш. ЖЭБ1ден чыккан борборлоштурулган жылуулук менен камсыздоо системасына кошулуу мүмкүнчүлүгү бар жана мүмкүнчүлүгү жок объекттерди аймакташтыруу картасы”.
Материал менен бөлүшүү